Hadžija

Vidi moje oči
Ma vidi kako sjaje u noći
Samo tebe traže
Samo za te, znaj, važi ovaj sjaj

Gledaj ove ruke
Vidi kako drhte od muke
Samo s tobom plešu
Samo za tobom budalešu

Tako si lijepa, a ljepota je
Šteka na vratima koja vode do Boga
Ja bih ti priš'o, al' sramota je
Za to postoje najmanje dva razloga

Mali je grad
Veliki smrad
Mali je grad
Svi će znati to

Mali je grad
Veliki smrad
Mali je grad
A ja hadžija

Vjeruj očima svojim
Ili vjeruj riječima mojim
Da uradit ću šta zamisliš
Samo mi do smrti budi most

I ne čekaj nijednog trena
Ma nećeš valjda za tog kretena
O, Bože, kakva bi to bila šteta
Za umjetnost

Tako si lijepa, a ljepota je
Šteka na vratima koja vode do Boga
Ja bih ti priš'o, al' sramota je
Za to postoje najmanje dva razloga

Mali je grad
Veliki smrad
Mali je grad
Svi će znati to

Mali je grad
Veliki smrad
Mali je grad
A ja hadžija