Dabogda

Dabogda, kćeri, da dragi Allah jednom da
Da tobe dođem, dunjaluka prođem
Dabogda, kćeri, da dragi Allah jednom da
Da tobe dođem, dunjaluka prođem

Idu dani zum
Širokac im drum
A i noći još brže
Sve k'o dlan o dlan
Pa se upitam
Kako noge izdrže

Lijevo-desno, desno-lijevo
Malo mi Sarajevo
Lijevo-desno, desno-lijevo
Malo mi Sarajevo

Dabogda, kćeri, da dragi Allah sreću da
Al' su blizu vrata taksirata
Dabogda, kćeri, da dragi Allah sreću da
Al' su blizu vrata taksirata

Kuca tika-tak
Hladna kao pak
Vekerica srca moga
Šta mi vrijedi sad
Rubin i smaragd
Šta mi vrijedi prolazna ljepota

Lijevo-desno, desno-lijevo
Tijesno mi Sarajevo
Lijevo-desno, desno-lijevo
Tijesno mi Sarajevo

Dabogda, kćeri, da dragi Allah džennet da
Al' malo je vruće oko ove kuće
Dabogda, kćeri, da dragi Allah džennet da
Al' malo je vruće oko ove kuće

Kakav sam ja griješnik
U kući grijeha vijećnik
S kakvim se haramima družio
Bože, daj mi Ti
Od svoje milosti
A ne onako kako sam zaslužio

Lijevo-desno, desno-lijevo
Ubiće nas Sarajevo
Lijevo-desno, desno-lijevo
Ubiće nas Sarajevo