Vojnik sreće

Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi
Ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi
Ja neću od smrti umrijeti, ja ću umrijeti od ljubavi

Jer ja sam vojnik sreće, mene metak neće
Možeš mi ubiti ljeto, al' živjeće proljeće

Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi
Ti ne plači, na lice stavi smijeh
Za ovaj grad nije umrijeti grijeh

Pucaj ne možeš mi ništa, ja sam k'o svemir velik
Pucaj iz topova trista, ovo je srce čelik

Jer ja sam vojnik sreće, mene metak neće
Možeš mi ubiti ljeto, al' živjeće proljeće

Ako se zlo dogodi, ako me noćas pogodi
Ti ne plači, na lice stavi smijeh
Za ovaj grad nije umrijeti grijeh