Uspavanka za Gorana B.

Bože, evo me
Gledaj moje bronzane ruke
U meni je crv, zelena mi krv
Samo da ozdravi

Da ne zaboravi

Gospode, budi mi stariji brat
U ovaj policijski sat
Prvi je put, večeras molim za nju
Samo da ozdravi

Da ne zaboravi

Sa sjevera će valovi, k'o pijetlovi
I tuga će za koji metar
Skoro je na 202 odjava
I pahulja u njena njedra

Gospode, budi mi stariji brat
U ovaj policijski sat
Prvi je put, večeras molim za nju
Samo da ozdravi

Da ne zaboravi

Sa sjevera će valovi, k'o pijetlovi
I tuga će za koji metar
Skoro je na 202 odjava
I pahulja u njena njedra