Umri prije smrti

Ne sjećam se imena tvog
Ni kad sam zadnji put ti poklonio stih
Al' neću da budem dio tog
Ne mogu ja nikad više biti jedan od njih

Umri prije smrti govore mi ljudi
Dok još nije prekasno
Kad tijelo zadrhti, zamagle se puti
Pa sve postane opasno

Ne sjećam se dodira tvog
Ni kad sam zadnji put osjetio slast
Sve mi je to darovao Bog
Da probam strah i nemir koju nosi strast

Pa da i ja zapjevam kome trebam
Kao onaj svirač da se predam

 

Umri prije smrti govore mi ljudi
Dok još nije prekasno
Kad tijelo zadrhti, zamagle se puti
Pa sve postane opasno

 

Hajde i ti zapjevaj kome trebaš
Kao onaj svirač sav mu se predaj