Tebi je lako

Tebi je lako, najlakše
Bog ti je dao najviše
Kada zaspiš kao da umreš
A kada umreš tek tad' razumiješ
Kako je meni

Tebi je lako, najlakše
Bog ti je dao najviše
Staviš glavu u jastuke
I grizeš me kao jabuke
Zelene

A meni je teško, najteže
Kad decembar tužno zalaje
Kada znam da nisi više moja
Kada znam da drugom sebe daješ
Kada znam da nisi više moja
Odlaziš, a to mi i ne kažeš
Meni je teško, najteže

Tebi je lako, najlakše
Bog ti je dao najviše
Staviš glavu u jastuke
I grizeš me kao jabuke
Uvele

A meni je teško, najteže
Kad decembar tužno zalaje
Kada znam da nisi više moja
Kada znam da drugom sebe daješ
Kada znam da nisi više moja
Odlaziš, a to mi ne kažeš
Meni je teško, najteže