Tamo gdje je sunce

Tamo gdje je sunce

Tamo gdje su zvijezde

Tamo gdje je nebo bez oblaka

Gdje se čiste duše gnijezde

Gdje se oči odmiču od mraka

 

Na tu stranu ja okrećem glavu

U te dvore glas me zove

Sklapam oči, pružam ruke

Pustim snove da zaplove

 

Ne bi sjala ovako jako

Ova naša lijepa avlija

Ja bi svjetlo zvao mrakom

Da te nije Alija

 

Slutio sam riječi, slutio sam pjesme

Mislio da grijeh je, da se ne smije

Mislio sam nema ko da sluša

Ima kako nema, sluša moja duša

Mislio sam nema ko da sluša

Ima kako nema, čuje moja duša

 

Ne bi sjala ovako jako

Ova naša lijepa avlija

Ja bi svjetlo zvao mrakom

 

Da te nije Alija