Sve dok te bude imalo

Donesi šta god hoćeš na rukama

Samo nemoj da to bude cvijet

Samo nemoj da to bude cvijet

A da ne miriše

 

Donesi šta god hoćeš na usnama

Samo nemoj da to bude riječ

Samo nemoj da to bude riječ

Da me ne inspiriše

 

Donesi šta god hoćeš u grudima

Samo nemoj da to bude uzdah

Samo nemoj da to bude uzdah

Za tamo nekoga

 

Donesi šta god hoćeš u očima

Samo nemoj da to bude sjaj

Samo nemoj da to bude sjaj

Kad tu nisam ja

 

Sve dok te bude imalo

Ja se ne plašim nimalo

Ja se ne plašim nikoga , osim svakoga

 

Donesi šta god hoćeš u mislima

Samo znaj da se jače čuju riječi

Samo znaj da se jače čuju riječi

Izgovorene tiše

 

Donesi šta god hoćeš u snovima

Samo nemoj da to bude laž

Samo nemoj da to bude laž

Mi zaslužujemo više

 

Sve dok te bude imalo

Ja se ne plašim nimalo

Ja se ne plašim nikoga, osim svakoga

 

Pusti pticu srca da poleti

Od nečeg se mora umrijeti...