Supermen

Kako se piše ljubav
Da li kao jedna riječ
Ili su to uvijek barem dvije najmanje
Ljudi se oduvijek sastaju
Vole i još uvijek rastaju

Oprostit ću joj sve
Nisam ja Supermen
Pa da mogu to na leđima da
ponesem
Ugostit ću joj sne
Bolje im je kod mene
Neka spavaju
Sve dok se ne promijene

Like to the dearest friend

Ljubav se ne piše tako
Oko za oko, zub za zub
O, ne, ja ne mogu više
Ja sam stigao na rub
Svaka mi riječ stražu dobija
Svaki mi most
Na Drini ćuprija

Šta je to sveto noćas i vječno,
živote sivi
Sveto je ono pred čime drhtiš, a
čemu se diviš

Oprostit ću joj sve
Nisam ja Supermen
Pa da mogu to na leđima da
ponesem
Ugostit ću joj sne
Bolje im je kod mene
Neka spavaju sve dok se ne
promijene