Sredinom

Ovo je vrijeme kad' se uči
Slovo po slovo, riječ po riječ
Sjedi mali, tu je tvoj dom
Daleko su Istanbul i Beč

Sad si mali tu na raskršću
Svi su pametni, svi šapuću
Ti ne vjeruj nikome na riječ
Svaki korak sam moraš preć'

Furaj mali sam sredinom
Furaj mali tom dolinom

Bog te čuva, ti pazi ljude
Pa šta bude neka bude