Pogledaj sa prozora

Pogledaj sa prozora
Možda ćeš prepoznati
Korak moj od olova
Još ti ne da zaspati

Duga zima, najduža
U kosti studen uvlači
Za koga, bona, ne bila
Taj lijepi kaput oblačiš

Mnogo je vremena prošlo
Skoro života pola
Bilo je žena i vina
Al' ničeg' kao bola

Kad bih te ponovo sreo
Šta bih ti mogao reći
Riječ bi u grlu stala
A ti ne bi vjerovala

Ostala si sunčana
Strana moje ulice
Ostala si velika
Sve su drugo mrvice

Duga zima, najduža
U kosti studen uvlači
Za koga, bona, ne bila
Taj lijepi kaput oblačiš

Mnogo je vremena prošlo
Skoro života pola
Bilo je žena i vina
Al' ničeg' kao bola

Kad bih te ponovo sreo
Šta bih ti mogao reći
Riječ bi u grlu stala
A ti ne bi vjerovala