Ne zovi me na grijeh

Kako si noćas lijepa Zulejha
U tom svilenom bijelom kaftanu
Ogrnula nas noć od grijeha
Dira u staru bolnu ranu

A ne zna da nisam onaj stari
Što je sreću htio u vinu
Ne zna da nisam hudi pjesnik
Od svih bolesti haman bolesnik

Evo ti sve i suze i smijeh
Samo me ne zovi na grijeh
Evo ti sve za čim ja mrijem
Samo me ne zovi na grijeh

Noćas sam Jusuf iz Misira
Vječni mornar Božije luke
Noćas sam samac sred svemira
To je tako, a ti reži ruke

Evo ti sve i suze i smijeh
Samo me ne zovi na grijeh
Evo ti sve za čim ja mrijem
Samo me ne zovi na grijeh