Majka ruži kćer

Divojka u dvore
Kad i sunce u more
U more, u dvore

Majka ruži kćerku u kućerku
Kćerka ne da na se
Deder, kćeri, sjedi i prikoči
Gdje ćeš vani, već je pola noći

Majka ruži kćer

Gdje si, s kim si, vazda žedna soli
Što ga varaš kad te voli

Kuni mati al' nemoj preko mjere
Ljubav ima simptome kolere

Majka ruži kćer

Gdje si s kim si vazda žedna soli
Što ga varaš kad te voli
Čenge lenge ponge lenge
Nana kupi sandalice
Čenge lenge ponge lenge
Dedo kupi nanulice
Dedo kupi narukvice
Nana kupi sandalice
Ponge lenge čonge lenge