Kad čovjek voli ženu

Sreća pa si prešla na drugu
Stranu moga sokaka
Tih je par mi koraka
Na tren produžilo život

Sreća pa se spustila tama
Zrela kao ašlama
Nisi mogla da vidiš
Kakav sam idiot

Kad čovjek voli ženu
Šalje vojske da je traže
Kad čovjek voli ženu
Sam sebe vara
Sam sebe laže
Kad čovjek voli ženu
Piše joj pjesme i čuva straže
Kad čovjek voli ženu
Na sve je spreman
Osim da joj kaže

Sreća pa je bilo crveno
A ja s pameti skren'o
Pa sam upravo kren'o
Na sasvim drugu stranu

Sreća pa sam bio karakter
Pa sam poveo mater
Da još jednom pogleda Walter
U kino "Partizanu"

Kad čovjek voli ženu
Piše joj pjesme i čuva straže
Kad čovjek voli ženu
Na sve je spreman