Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo

Katkad u noći čujem ti korake
Nekad mi liče na stope stare majke
Lišće žuti, a ja šutim
Moja nisi srce sluti

Sve što je srcu drago daleko je
Zaljubljene samo Bog razumije
Lišće žuti, a ja šutim
Moja nisi srce sluti

Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo
Il' se mome srcu učinilo
Je l' se šta promijenilo
Je l' Miljacka voda presušila
Je l' mi stara mati ozdravila
Je l' me draga ostavila


Sve što je srcu drago daleko je
Zaljubljene samo Bog razumije
Lišće žuti, a ja šutim
Moja nisi srce sluti

Je l' Sarajevo gdje je nekad bilo
Il' se mome srcu učinilo
Je l' se šta promijenilo
Je l' Miljacka voda presušila
Je l' mi stara mati ozdravila
Je l' me draga ostavila...