Hotel Nacional

Izgubio sam dan čekajuć’ avion

Mislio sam da će stići nešto prije

Prije nego dođe on

Pa te pokrije

Izgubio sam san

Obilazeć’ bastion od aluminija

Kao nikad prije

Samo da ne dođe on

Da te nasmije

 

Moje je srce hotel Nacional

U njemu soba, nema im broja

Za svaku moju ljubav po jedna

A do te svake po jedna tvoja

 

Izgubio sam glas

Daj mi malo vode

Praveć’ ovaj med

Samog sebe bodem

Samo da ne dođe on

Bolje je da odem

Prije nego dođe on

Bolje je da odem

 

Moje je srce hotel Nacional

U njemu soba, nema im broja

Za svaku moju ljubav po jedna

A do te svake po jedna tvoja

 

Hotel Nacional