Halima

To je bilo ljeto '99
Još mi je samo mama govorila 'šuti dijete'
A ja sam imao već tada svega sasvim dovoljno
Da u tvojoj školi prođem dovoljno

Ček'o sam da tama prekrije grad
Da lijepa i sama prošetaš
Sve što sam htio tad ja želim i sad
Da u životu mom, sve bude po tvom

Rekao sam tiho
'Nemoj da te iznenadi
Protiv naše ljubavi će čaršija da radi'
Rekao sam tiho
'Nemoj da te iznenadi
Protiv naše ljubavi će svi'

Halima, Halima
Ja ajni, ja ajni*
Halima, Halima
Gdje su oni dani
Halima, Halima
Kad trebalo je reći ostani

Kad sam ti prišao, sve se stišalo
Samo je u mojoj glavi pištalo
Ptice, cvijeće, park i drveće
I ta opasna mašina što globus okreće
Zamuc'o sam fraze nedorečene
I gledao u usne napučene
A ni ti nisi imala bolju viziju
U mene si gledala k'o u televiziju

Rekao sam tiho
'Nemoj da te iznenadi
Protiv naše ljubavi će čaršija da radi'
Rekao sam tiho
'Nemoj da te iznenadi
Protiv naše ljubavi će svi'

Halima, Halima
Ja ajni, ja ajni*
Halima, Halima
Gdje su oni dani
Halima, Halima
Kad trebalo je reći ostani

*oko moje