Dođi il' me se prođi

Sviće dan, a oka nisam sklopio
Vino miriše, a gutljaj nisam popio
Moja podstanarska soba, dva sa dva
Gora je od svakog zatvora

Hrče dva, il' tri frtalja nacije
Boli me za ove urbane frustracije
Moja podstanarska soba, dva sa dva
Gazda moju sudbu rješava

Dođi, il' me se prođi
Dođi, il' me se prođi

Nek' ne svane kad oka nisam sklopio
Vino miriše, a gutljaj nisam popio
Moja podstanarska soba, dva sa dva
Gazda moju sudbu rješava

Dođi, il' me se prođi
Dođi, il' me se prođi