Da se kući vratim

Mogu li, Bože, da živim još samo jedan dan
Još jednom sunce nad Bosnom da ugledam
Mogu li rijeku na izvor da vratim
Pošteno svaki grijeh da platim
Mogu li, Bože, da živim još samo jedan dan

Šta mi to noćas može biti utjeha
Još jedna zora sviće bez dragog osmijeha
Može li gnijezdo naći ptica
Može li dom svoj naći izbjeglica
Mogu li, Bože, da živim još samo jedan dan

Pa da se kući vratim, tamo me manje boli
Tamo me neko čeka, tamo me još neko voli
Da se u Bosnu vratim, da me tuga mine
Lakše je bez sudbine, nego bez domovine

Mogu li, Bože, i to da dočekam
Osmijeh na dragom licu da ugledam
Može li gnijezdo naći ptica
Može li dom svoj naći izbjeglica
Mogu li, Bože, da živim još samo jedan dan

Pa da se kući vratim, tamo me manje boli
Tamo me neko čeka, tamo me još neko voli
Da se u Bosnu vratim, da me tuga mine
Lakše je bez sudbine, nego bez domovine