Da je tuga snijeg

Ja ne znam gdje si ti
Ja ne znam s kime si ti
U ovoj noći kad se sve
Dijeli napola
Osim bola

Ja ne znam gdje si ti
I nikad neću saznati
Da l' si našla sklonište
Kućicu i dvorište
Života svoga

Eh, da je tuga snijeg
Da se do jutra otopi
Mogao bih i ja, konačno
Kad oči zatvorim
Da se ne umorim

Eh, da je tuga brijeg
Pa da je vjetar ogoli
Ja ne bih mogao ni tad
K'o što ne mogu ni sad
Da te prebolim

Daljine nisu to
Što se mom srcu činilo
Kad je hudo mislilo
Da je sasvim dovoljno
Da ti čuje glas

Daljine nisu to
Što se za dušu primilo
Pusta su to polja nade
I barikade
Između nas

Eh, da je tuga snijeg
Da se do jutra otopi
Mogao bih i ja, konačno
Kad oči zatvorim
Da se ne umorim

Eh, da je tuga brijeg
Pa da je vjetar ogoli
Ja ne bih mogao ni tad
K'o što ne mogu ni sad
Da te prebolim