Cijela Juga, jedna avlija

Šizi Beograd, šizi Novi Sad
Tuzla, Sombor, Zagreb, Titograd
Cijela Juga jedna avlija

Vesela estrada, zvjezdica parada
Kafe, kenijade i curice mlade
Alaj mi je, šta mi je

Kako mi je noćas nervozan

Kukurijeku zeleni, hajde malo meni
Taj ti sve laže, a i plavci ga traže
Tvoj sam zemljak, radnik, seljak

Hajde sa mnom, ne pati

Hoćeš, nećeš, ne moraš
Hoćeš, nećeš, ne moraš
Hoćeš, nećeš, ne

Svejedno mi je

Srbi, Bosanci, crnci i Albanci
Nikad u mom gradu nisu bili stranci
Pa šta se to sa tobom dešava

Šizi Beograd, šizi Novi Sad
Tuzla, Sombor, Zagreb, Titograd
Cijela Juga jedna avlija

Hoćeš, nećeš, ne moraš
Hoćeš, nećeš, ne moraš
Hoćeš, nećeš, ne

Svejedno mi je