Božić je

Nisi bila budna kad sam stigao
Sav ranjen od snova
Sem tebe ništa nisam imao
Ti si bila moja stara i nova

Pjevaju noćas bijeli jablani
A moja duša je od katrana
Sad su mi neki dripci odani
A i ti nisi više moja dragana

Loše mi je

Dan se ovdje sporo dovlači
Kao u zoru pijanac
Ti se večeras drugom oblačiš
Ja sam stranac

Mislim da nema više razloga
Sudba je moja uhoda
Nikad mi ništa nije donijela
Al' mi je tebe odnijela

Pjevaju noćas divlji gavrani
Umjesto naših svatova
Sad su mi neki dripci odani
Samo nema više mojih starih drugova

A Božić je, a kao da nije
Kad sam bez tebe

Sve isto mi je

A Božić je, a kao da nije
Kad sam bez tebe

Sve isto mi je

Mislim da nema više razloga
Sudba je moja uhoda
Nikad mi ništa nije donijela
Al' mi je tebe odnijela

Pjevaju noćas bijeli jablani
A moja duša je od katrana
Sad su mi neki dripci odani
A i ti nisi više moja dragana

A Božić je, a kao da nije
Kad sam bez tebe

Sve isto mi je
A Božić je, a kao da nije
Kad sam bez tebe

Sve isto mi je