Baška ti

Okraća ljubav kao sve druge velike stvari
Izgori kao dozreo, siv pepeo na cigari

Navikne čovjek da sve vremenom izgubi sjaj
Navikne čovjek da sve ima početak i kraj

Baška ti
Baška sve š
to su oči gledale po svijetu

Baška ti
Baška sve š
to su ruke grlile u letu


Šta sam to mislio ja, žrtva iluzija
Kad si rekla da je kraj
Da je ljubav kutija što se vremenom
Baci u kraj

Donesu godine znak da više nisi jak
Kažu mi gdje si i s kim

Al' ja se ne mirim sa tim

 

Baška ti
Baška sve š
to su oči gledale po svijetu

Baška ti
Baška sve š
to su ruke grlile u letu